Zakup nieruchomości w Polsce

Dnia 02.05.2009 r. dobiegł końca piecioletni okres przejściowy, ustalony przy wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z tym ograniczenia wynikające z Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca z 1920 r., dotyczące nabywaniania tzw. drugiego domu nie obowiązują już w stosunku do obcokrajwców z innych kraji unijnych. Ogranczenie nabywania nieruchmości rolnych pozostaje nadal w mocy.